Gemeentelijke kapvergunningen

De gemeente publiceerde voorgaande jaren elke donderdag in de Stadskrant voor welke bomen een kapvergunning is afgegeven.
Sinds 1 januari 2014 is de gemeente verplicht om de vergunningen te publiceren op de website van de overheid www.officielebekendmakingen.nl. Zoek hier naar de bekendmakingen van Haarlem. De gemeente publiceert de vergunningen niet meer in de Stadskrant en ook niet op haar eigen website. Het is mogelijk om de vergunningen gemaild te krijgen. Kijk op www.haarlem.nl/mededelingen voor meer informatie en om u aan te melden voor de emailservice.

Binnen 6 weken na de dag van afgifte van de vergunning kan bezwaar worden gemaakt. De HBW heeft een voorbeeldbrief opgesteld om bezwaar te maken tegen een kapvergunning. U kunt hier deze brief downloaden.

Naast de afgegeven kapvergunningen publiceert de gemeente ook de aangevraagde vergunningen. U kunt hierover bij de gemeente informatie opvragen en eventueel een zienswijze op indienen.

Afgegeven kapvergunningen:

kapvergunningen 2022
2022: totaal gekapt 377 - herplant 375
aanvraag nr. en adres aantal, soort en reden herplant bekendmaking
week 25
2021-09873 perceel Henri Dunantstraat achter nr. 6 i.v.m. slechte conditie 022-6-2022
week 24
2022-04067 Schoonoordlaan 10 Naaldboom voorerf groeit in riolering en veroorzaakt schade met herplant 113-6-2022
2022-03742 perceel Baljuwslaan kappen boom en groot onderhoud groen met herplant 115-6-2022
2022-03226 Roozenlaan 2 Ceder voorerf geeft overlast met herplant 116-6-2022
2022-03216 Spijkerboorpad 4 Berk voortuin herplant fruitboom 113-6-2022
week 23
2022-02928 van Nouhuysstraat 33 b dode Berk op voorerf met herplant1 7-6-2022
2022-02776 Wilhelminastraat 56 Esdoorn achtererf te dicht op erfgrens en schutting met herplant 1 7-6-2022
week 22
2022-02640 Roskamstraat 42 omgewaaide Sierkers op achtererf met herplant 1230-5-2022
2022-03008 Aelbertsbergstraat 63 te grote Berk op voorerf geeft schade en overlast herplant fruitboom 1230-5-2022
week 21
2022-02743 Soutmanstraat 1 Wilg op achtererf wordt te groot voor de beschikbare ruimte 023-5-2022
2022-02518 Slachthuisstraat 32 zw te grote es op achtererf wordt te groot voor de standplaats herplant kleine boom 124-5-2022
2022-02517 Slachthuisstraat 28 zw Leylandii-cypres op achtererf wordt te groot voor de standplaats herplant kleine boom1 25-5-2022
week 20
2022-02538 Radboudstraat 5 Ceder achtertuin met stormschade met herplant 113-5-2022
2022-02391 Raamsingel 4 Iep achterterrein met onvoldoende groeiruimte met herplant Zuileik 117-5-2022
2022-02515 Oltmansstraat 25 te grote Conifeer achtererf i.v.m. overlast met herplant 117-5-2022
2022-02388 Hofdijkstraat 51 dode Prunus achterterrein met herplant 117-5-2022
2022-02516 Slachthuisstraat 22 zw boom op achtererf te groot voor beschikbare ruimte 017-5-2022
week 19
2022-02392 Pleiadenstraat 15 en binnenterrein t.h.v Schutterstraat 3 2 vrijwel afgestorven bomen op voorerf en binnenterrein met herplant 212-5-2022
2022-02165 Spaarndammerdijk 92A Es voorerf i.v.m. toegang en zicht t.b.v. scootmobiel herplant Leiboom19-5-2022
2022-02891 Lorentzkade 56 dode Berkop voorerf herplant 2 Magnolia2 11-5-2022
2022-02393 binnenterrein t.h.v. Houtmanpad 6 2 Noorse Esdoorns in matige conditie en worden te groot voor de beschikbare ruimte 09-5-2022
2022-02386 achter terrein t.h.v. Engelandlaan 281 en 379 2 bomen i.v.m. zwamaantasting met herplant 211-5-2022
week 18
2022-02079 Meiendel 18 Taxus op achtererf i.v.m. herinrichting tuin herplant 2 fruitbomen 24-5-2022
2022-00778 Byzanthiumstraat 7 Esdoorn op achtererf met te weinig groeiruimte 02-5-2022
week 17
2022-02163 van Oosten de Bruijnstraat 204 Den voortuin met onvoldoende groeiruimte 021-4-2022
2022-01941 Namenstraat 16 boom op achtererf i.v.m. gezondheidsklachten en onvoldoende groeiruimte met herplant 128-4-2022
week 16
2022-01599 Dullaertstraat 32 2 esdoorns zij-erf met te weinig groeiruimte en Taxus in achtertuin staat te dicht bij de erfafscheiding herplant 1 boom1 19-4-2022
week 15
2022-01432 Houtvaartpad 16 snoei Linde en kap Esdoorn en Els in achtertuin met onvoldoende groeiruimte herplant 2 Catalpa’s 212-4-2022
2022-01396 Junoplantsoen 11 Amerikaanse vogelkers op voorerf i.v.m. mogelijke gevaarzetting en onvoldoende groeiruimte met herplant 111-4-2022
2022-01395 Aart van der Leeuwstraat nabij nr. 109 en Jan Prinslaan t.h.v. nr 38 totaal 3 bomen i.v.m. bouwplaatsinrichting en bouwweg t.b.v. nieuwbouwproject “de Schrijver” herplant 2 bomen 211-4-2022
2022-01039 Crayenestraat 64 3 Dennen i.v.m. slechte conditie en schade door wortelopdruk met herplant 311-4-2022
week 14
2022-01018 Raamsingel 32A Haagbeuk met onvoldoende groeiruimte op voorerf0 1-4-2022
2022-01329 van Oosten de Bruijnstraat 208 Beverboom met onvoldoende groeiruimte op achtererf0 4-4-2022
2022-01376 Westerhoutpark 11A te grote boom op voorerf i.v.m. mogelijke gevaarzetting herplant Sierkers1 5-4-2022
2022-01324 Kennedylaan 2 Huntingdoniepen i.v.m. aanleg nieuw kabeltracé met herplant 2 4-4-2022
2021: totaal gekapt 563 - herplant 596
2020: totaal gekapt 558 - herplant 483
2019: totaal gekapt 477 - herplant 481

boven